Drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija u 2022. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost u 2022. godini sufinansira izdavanje monografija u Republici Srbiji, koje imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno Matica srpska, a koje su po pravilu neserijske ili naučne publikacije koje se izdaju u određenom broju tomova, koje naučnim metodološkim postupkom obrađuju određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva možete preuzeti u nastavku.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 29. jun 2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd, Nemanjina 22-26
sa naznakom „Prijava na drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

https://mpn.gov.rs/vesti/drugi-javni-poziv-za-sufinansiranje-izdavanja-monografija-u-2022-godini/