Konkursi za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture u AP Vojvodini u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkursi za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture u AP Vojvodini u 2022. godini

1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2022. godini
2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2022. godini
3. Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga, za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2022. godini
4. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2022. godini
5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2022. godini
6. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2022. godini

Detaljnije