Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite

Konkursi

SWISS PRO

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ ima za cilj uspostavljanje efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa ukupno 242.000 evra podržati do 20 projekata lokalnih samouprava, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja usluga. Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Dodatne informacije o javnom pozivu, kriterijumima za izbor projekata, načinu konkurisanja i dokumentaciji za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa Swiss PRO.

Kako bi zainteresovane JLS saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

  • Šabac, utorak, 10. mart, početak u 12 časova (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A).
  • Užice, sreda, 11. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52).
  • Kraljevo, četvrtak, 12. mart, početak u 12 časova (Gradska uprava, Trg Jovana Sarića 1).
  • Kragujevac, petak, 13. mart, početak u 12 časova (Biznis inovacioni centar, Trg topolivaca 4).
  • Niš, utorak, 17. mart, početak u 12 časova (hol Gradske kuće, 7. jula br. 2).
  • Smederevo, četvrtak, 19. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Goranska bb).
  • Zaječar, petak, 20. mart, početak u 12 časova (Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije – RARIS, Trg oslobođenja bb).

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

Detaljnije