Javni poziv za učešće u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za učešće u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) i uz stručnu podršku KFW-a.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000,00 dinara. Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove angažovanja Implementacionog partnera i sprovođenje programa obuke i mentoringa.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sva zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetnike da se prijave za učešće u Programu.

Opšti cilj Programa jeste podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Na taj način bi se stvorili uslovi za kreiranje održivog rasta i zapošljavanja.

Specifični ciljevi Programa su:
• Sistemska promocija mikro, malih i srednjih preduzeća u cilju poboljšanja mogućnosti samozapošljavanja
• Ostvarivanje ličnih prihoda
• Podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Program se sastoji iz 4 komponente:

1. Garancija za kredite odobrene od strane poslovnih banaka koje su putem javnog poziva izabrane da učestvuju u Programu. Garancija pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate (za kašnjenje do 90 kalendarskih dana od datuma poslednjeg neisplaćenog anuiteta) u okviru Maksimalnog projektovanog portfelja kredita za svaku partnersku banku. Poslovna banka zadržava preostalih 40% rizika.

2. Odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane partnerskih banaka

3. Isplata bespovratnih sredstava (granta) zajmoprimcima koji ispune Programom predviđene uslove

4. Obezbeđivanje stručne, besplatne pomoći i podrške u izradi poslovnog plana i daljem poslovanju kroz mentoring program koji sprovodi Privredna komora Srbije.

U skladu sa Programom, krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja u skladu sa internim procedurama i kreditnom politikom poslovne Banke.

Vrste troškova koji se smatraju operativnim troškovima poslovanja će biti utvrđene internim aktima partnerske banke.

Sredstva kredita se ne mogu koristiti za finansiranje obavljanja delatnosti čije finansiranje nije dozvoljeno prema poslednjoj listi takvih delatnosti koju je izdala Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i finansiranje ostalih delatnosti čije bi finansiranje bilo u suprotnosti sa domaćim propisima, zaključenim međunarodnim ugovorima ili namenom i ciljevima ovog programa. Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za:

• plaćanje rata kredita kao ni za restrukturiranje kredita;
• otplatu kredita kod druge banke.

Operativni troškovi poslovanja mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja. I na ovaj deo kredita primenjivaće se uslovi za investicione kredite.

Finansijski okvir

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa su 300.000.000,00 dinara. Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove sprovođenja programa obuke i mentoringa.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije. Investicija predstavlja ulaganje koje se finansira sredstvima iz Programa i ne uključuje participaciju korisnika kredita.

Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke kao i na dodelu bespovratnih sredstava imaju MMSP i preduzetnici. Program takođe podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor. MMSP-ovi i preduzetnici moraju biti početnici u poslovanju. Ukoliko privredi subjekat već posluje, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva.

Informacije možete tražiti: startup@pks.rs

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Detaljnije