Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2019/2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2019/2020. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas“ u školskoj 2019/2020. godini, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa ishodima/zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad treba da sadrži:
– prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva ili
– prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (npr. disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe oblasti i to:

  • matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje
    (od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo, tehnika i tehnologija);
  • društvene nauke, umetnost i sport
    (srpski jezik i književnost, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko i zdravstveno vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);
  • prirodne nauke
    (svet oko nas, priroda i društvo, ruka u testu – otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Prijava za učešće na konkursu i podnošenje radova i multimedijalnih materijala vrši se na veb strani: http://digitalnicas.mtt.gov.rs počev od 30. septembra 2019. godine.

Prijava za učešće na Nagradnom konkursu mora da bude blagovremena, uredna i jasno popunjena.

Rok za podnošenje radova je 18. oktobar 2019. godine.

Uslovi konkursa i informacije u vezi sa njegovim sprovođenjem nalaze se u tekstu konkursa.

Tekst konkursa

Link