Projekti civilnog društva

Konkursi

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE

Projekti civilnog društva

Maksimalni iznos granta: 150.000 evra

Rok za podnošenje prijave: 01.09.2019. u 12h

Ova mera služi da podrži transnacionalne projekte i mreže koji direktno uključuju stanovništvo u aktivnosti koje imaju veze sa stimulisanjem debata i predlaganjem praktičnih rešenja koja zavise od saradnje ili koordinacije na evropskom nivou.

Mera podržava projekte koji imaju transnacionalno partnerstvo i koji promovišu prilike za solidarnost, društvenu uključenost i volontiranje na evropskom nivou.

Projekat civilnog društva mora da sadrži bar dve od sledećih aktivnosti:

  • Promovisanje društvene uključenosti i solidarnosti: aktivnosti koje promovišu debatu/kampanje/akcije na teme od značaja u okviru prava i obaveza građana Evropske unije i povezivanje sa političkom agendom Evrope i procesa donošenja politika.
  • Sakupljanje mišljenja: aktivnosti sakupljanja individualnih mišljenja građana putem društvenih mreža, vebinara, itd., i medijska pismenost.
  • Volontiranje: aktivnosti koje promovišu solidarnost među građanima u i ban Evropske unije.

Za više informacija posetite: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2019_en.pdf

Prijavni obrazac i prateći dokumenti: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en

Detaljnije