Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ   1. CILJEVI KONKURSA 1) Sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade 2) Sprovođenje programa MLADI SU ZAKON 2. BLIŽI USLOVI KONKURSA Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje […]

Nastavi

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou   1. CILJEVI KONKURSA 1) Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju i realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do […]

Nastavi

Sufinansiranje usavršavanja talentovanih učenika

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom za 2019. godinu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2019. godini sufinansira Programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i […]

Nastavi