Javni poziv za učešće u kviz takmičenju „Koliko se poznajemo“ – trinaesti ciklus

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za učešće u kviz takmičenju „Koliko se poznajemo“ – trinaesti ciklus

U okviru projekta Pokrajinske Vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ otpočela je realizacija trinaestog ciklusa kviza iz kulture i istorije nacionalnih zajednica Vojvodine „Koliko se poznajemo“, koji organizuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Takmičenja će biti realizovana u formi regionalnih kvalifikacionih takmičenja, polufinalnih takmičenja i finalnog takmičenja u Novom Sadu, na kojima će učestvovati ekipe sastavljene od učenika srednjih škola sa teritorije Vojvodine.

Obaveštavamo Vas da je u toku prijavljivanje takmičarskih ekipa i planiranje rasporeda takmičenja trinaestog ciklusa kviza „Koliko se poznajemo“ i pozivamo Vas da u takmičenje uključite učenike svoje škole.

Budući da je održavanje kviz takmičenja planirano za prvu polovinu meseca maja 2019. godine, molimo Vas da eventualno učešće ekipe svoje škole potvrdite najkasnije do 22. marta 2019. godine.

Po potvrdi učešća (obrazac prijave u prilogu), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će u najkraćem roku školi dostaviti potrebni materijal za pripremu takmičara kao i propozicije i pravila takmičarskih igara. Po zaključivanju liste učesnika kviza, istu nije moguće izmeniti, te je potvrda učešća u tom smislu obavezujuća.

Napominjemo da će se zbog ograničenog broja ekipa-učesnika u trinaestom ciklusu prioritet učešća u takmičenjima utvrditi po redosledu prijavljivanja tj. potvrde učešća ekipa na takmičenjima.

Naglašavamo da je u trinaestom ciklusu kviza Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice pristupio reviziji pravila i propozicija takmičenja kao i sadržaja publikacije. Ovogodišnje kviz takmičenje je izmenjeno u odnosu na prethodna takmičenja a izmene se ogledaju kako u materijalu za pripremu tako i osnovnom konceptu takmičenja.

Najznačajnija izmena se odnosi na sastav ekipa, što podrazumeva da škole prijavljuju učešće učenika na takmičenju, dok se takmičarske ekipe formiraju od učenika različitih škola. Svaka ekipa će imati četiri člana i profesora – vođu ekipe. Broj učenika koji škola može da prijavi za učešće je četiri. Ekipe će se formirati žrebanjem neposredno po zaključivanju liste učesnika. Sve škole – učesnici će potom biti obavešteni o rasporedu ekipa (kako bi učesnici imali vremena da uspostave kontakt i međusobno dogovore detalje oko učešća). Ekipe će se sastojati od 3 aktivna takmičara i rezervnog takmičara. Tokom takmičenja biće dozvoljen neograničen broj zamena aktivnog učesnika rezervnim (napominjemo da se izmena ne može vršiti tokom trajanja jedne takmičarske igre). Učenici koji su se takmičili u nekom od prethodnih ciklusa kviza imaju pravo učešća u trinaestom ciklusu takmičenja.

Sama takmičenja će, kao i u prethodnom ciklusu kviza biti višejezična a učesnici će biti u mogućnosti da se za kviz pripremaju i takmiče na jeziku na kojem pohađaju nastavu.

Molimo Vas da nam potvrdu učešća dostavite elektronskom poštom na adresu bojan.greguric@vojvodina.gov.rs kao i poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad; sa naznakom: Za kviz „Koliko se poznajemo“.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na telefon 021 487 4604.

Detaljnije