Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

Detaljnije