Virtus nagrada

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Virtus nagrada

Trag, kao regionalna fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), Evropskom unijom, Balkanskim fondom za demokratiju, Fondacijom Č.S. Mot, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), časopisom Ekonometar, Biznis magazinom, Kolor Pres Grupom, Adria Media Grupom, dnevnom novinom Blic, magazinom Nova ekonomija, Business Info Grupom i kompanijom Alma Quatro najavljuje otvaranje konkursa za dvanaestu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte i pojedince koji su tokom 2018. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije i pojedinačne darodavce koji su dali značajan doprinos razvoju filantropije u svojim lokalnim zajednicama.

CILJ KONKURSA
Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji na strateški način dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima.

Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

Sam nagradni konkurs daje priliku organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama i pojedincima da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.

PRAVO UČEŠĆA
Za nagrade se mogu nominovati:
– domaće i strane korporacije,
– ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
– privatna mala i srednja preduzeća,
– javna i državna preduzeća,
– medijske kuće, kao i
– korporativni fondovi i fondacije
– pojedinačni darodavci

koji su tokom 2018. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju.
Neprofitne organizacije, javne ustanove i organi uprave ne mogu konkurisati za nagrade. U prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri preduzeća/kompanije ili pojedinca/pojedinke koji su nosioci aktivnosti.

KO PODNOSI NOMINACIJE
Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.

KATEGORIJE NAGRADE:
Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

– VIRTUS Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou
– VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
– VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
– VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Pojedinci se mogu kandidovati za kategoriju:
– VIRTUS Nagrada za individualni doprinos filantropiji

Pobednici konkursa će dobiti:
– Posebno napravljenu skulpturu, umetnički autorski rad koji simbolizuje ideju davanja za opšte dobro
– Medijsku promociju od strane Trag fondacije

Pobednici iz kategorija u oblasti korporativne filantropije će dobiti pravo da koriste zvanični znak VIRTUS nagrade za 2018. godinu na svim svojim proizvodima, promotivnim materijalima i dokumentima.

PROPOZICIJE KONKURSA
Preduzeće/kompanija i pojedinačni darodavci mogu biti kandidovani za aktivnosti sprovedene u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Preduzeće/kompanija svoje društvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili više kategorija nagrade istovremeno.
Preduzeća/kompanije i pojedinci koji su u prethodnom ciklusu dobile jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku.
Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je 19. februar 2019. godine.

Detaljnije