Predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za predlog projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK Cilj konkursa je izbor projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 11. maja do 24. novembra 2019. godine u paviljonu Republike […]

Nastavi

Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2019

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2019 U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2019, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje […]

Nastavi

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA Javni poziv za prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze koje su kao takve upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je brisanje sorti voća i vinove loze koje se nalaze u Registru kao odomaćene a […]

Nastavi