Konkursi za podršku poljoprivrede u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkursi za podršku poljoprivrede

Budžetski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža raspisuje javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava u 2018. godini za registrovane poljoprivrednike i udruženja opštine Kanjiža i to:

1. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA

 • USLOVI: plaćeni anuiteti poljoprivrednog kredita u periodu od 16.11.2017. godine do 15.11.2018. godine.
 • PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
 • Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/874-236 ili u kancelariji br. 16. kod opštinskih savetodavaca za ruralni razvoj.
 • Rok: 15.11.2018. godine

2. PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA MLEČNIH I MESNATIH RASA

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi uzgojem goveda, ovaca, koza ili svinja;
 • PODSTICAJ: u visini 60% od cene grla (sa ili bez PDV-a), merama je predviđen maksimalan iznos sredstava od 75.000,00 dinara po komadu steone junice i to maksimalno za 3 komada, maksimalan iznos od 40.000,00 dinara po komadu za kvalitetnu nazimicu i to maksimalno za 5 komada i maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetnog ovna ili jarca i to maksimalno 1 komad za vlasnika do 50 komada ovaca ili koza, 2 komada za vlasnika od 51 do 150 komada ovaca ili koza i 3 komada ovna ili jarca za vlasnika preko 150 do 300 komada ovca ili koza.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

3. PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVE MAŠINE, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE USEVA OSIM BUŠENJA BUNARA

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi proizvodnjom voća, grožđa, povrća, pečuraka, cveća kao i žitarica, industrijskog, aromatičnog i začinskog bilja i dr.;
 • PODSTICAJ: Intenzitet pomoći je 60%, merom je predviđen minimalan iznos sredstava od 40.000,00 dinara a maksimalni iznos od 400.000,00 dinara po korisniku.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo sa registrovanom organskom proizvodnjom
 • PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole konverzije, najmanje od 20.000,00 dinara a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

5. PODRŠKA POPRAVKAMA ATARSKIH PUTEVA

 • USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva kao vođe grupe poljoprivrednih proizvođača.
 • PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

6. SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE

 • USLOVI: udruženje građana i srednje poljoprivredne škole sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža
 • PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, namanje od 10.000,00 dinara a najviše do 50.000 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 30.11.2018. godine

7. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA

 • USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2017. do 15.11.2018. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
 • PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2018. godine.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

Detaljnije