Otvoren Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera

Konkursi

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Otvoren Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera

Zeleni inovacioni vaučeri vrednosti od 4.000 EUR do 20. 000 EUR, su bespovratna sredstva namenjena malim i srednjim preduzećima za pokrivanje do 90% troškova usluga istraživanja i razvoja u cilju povećanja resursne efikasnosti i lakše tranzicije prema zelenoj privredi.
EBRD u Srbiji pokrenuo je Program zelenih inovacionih vaučera. Program ima za cilj da poboljša proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća u oblasti resursne efikasnosti i na taj način podrži dugoročnu konkurentnost srpske privrede i smanji njen uticaj na klimatske promene.

Preduzećima će kroz ovaj program biti omogućeno da vaučerima pokriju veći deo troškova usluga istraživanja i razvoja koje će im pomoći da razviju inovativne proizvode, usluge ili procese u cilju smanjenja potrošnje resursa, kao na primer energije, vode i sirovina.
MSP koja ispunjavaju uslove mogu se prijaviti za dobijanje vaučera vrednosti do 20.000 EUR ( bez PDVa) za pokrivanje 90% troškova usluga istraživanja i razvoja, dok se od preduzeća očekuje da finansira najmanje 10% ukupnih troškova.

Usluge istraživanja i razvoja treba da pomognu realizaciji zelenih inovacija koje moraju imati merljiv pozitivan efekat na životnu sredinu.

Takve usluge obuhvataju:
• Proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa
• Inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa
• Obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Javni poziv je otvoren do 31.01.2018. godine.

Prijavni formular kao i detaljne informacije o Programu mogu se naći na internet stranici: www.inovacionivauceri.rs.