Poziv za podnošenje predloga projekata

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava nevladine organizacije registrovane u Srbiji da do 15. oktobra 2017. mogu predati predloge projekata u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.

Projekat mora da odražava tematske prioritete programa, i to:
(1) podrška civilnom društvu, uključujući branioce ljudskih prava;
(2) promocija slobode izražavanja i pristupa informacijama, uključujući slobodu medija;
(3) promocija jednakog i punog političkog i javnog učešća;
(4) podrška izgradnji institucija u oblasti vladavine prava;
(5) promocija jednakosti i nediskriminacije;
(6) promocija ljudskih prava u oblasti zapošljavanja i u kontekstu zaštite životne sredine.

Ambasada preporučuje da se predaju samo projekti koji se sadržinski ne podudaraju sa projektima koje finansira Evropska unija i drugi donatori.

Predviđeni obim projekta je 8.000 – 12.000 EUR. Predviđeni period realizacije: 1.2.2018–31.10.2018. Projekat mora biti samostalan, ne sme biti dodatak većeg projekta.

Mole se zainteresovane strane da Formular (XLS, 50 KB) popunjen na engleskom jeziku pošalju na e-mail adresu: Detaljnije

Tags: