Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu Pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug […]

Nastavi