Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje

Konkursi

medjunarodna saradnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Prijave se podnose elektronskim putem popunjavanjem on-line formulara kao i u papirnoj formi zajedno sa potrebnom dokumentacijom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Rok za podnošenje prijava je 28. oktobar 2015. godine.

Kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj: Dragica Koldžin, tel 487 4576, e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa unosom podataka i popunjavanjem on-line formulara kontakt osobe su na Fakultetu tehničkih nauka: tel 485 2246.

Detaljnije