Konkurs – Divac omladinski fondovi 2015

Konkursi

divac fondDIVAC OMLADINSKI FOND

Konkurs – Divac omladinski fondovi 2015

Pozivamo sve neformalne i formalne grupe mladih iz opština Aranđelovac, Blace, Kanjiža, Lazarevac, Obrenovac, Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince i Vršac podnesu predloge projekata Divac omladinskom fondu do 10. avgusta 2015. godine

Svakim Divac omladinskim fondom upravlja deset članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

Projekat realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinama Aranđelovac, Blace, Kanjiža, Lazarevac, Obrenovac, Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince i Vršac, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?
– Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji navedenih opština.

Šta Divac omladinski fond podržava?
– Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanje, obrazovanja, aktivizma i volonterizma
– Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
– Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;
– Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Divac omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robe ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?
– Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
– Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
– Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
– Honorare za realizatore projekta;
– Stipendije;
– Nabavku računara, tableta, telefona, ozvučenja i foto aparata odluke od strane odbora Divac omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?
Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 25. septembra do 31. decembra 2015. godine.

 

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 10. avgust 2015.

Detaljnije