J A V N I P O Z I V

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže poziva mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače iz Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente da učestvuju na profesionalnom sastanku i radionici unutar projekta „Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada“, sufinansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije. Radionica će fokusirati na povezivanje pravnih […]

Nastavi

Inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inkluzija Roma Ciljevi programa • Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja. • Legalizacija romskih naselja. • Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice. • […]

Nastavi