Novi podsticaji

Konkursi

agricultureMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Novi podsticaji

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste:
1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i to:
(1) žitarica,
(2) industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja,
(3) povrća,
(4) voća,
(5) grožđa,
(6) cveća;

2) primarna stočarska proizvodnja, i to:
(1) proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),
(2) proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),
(3) proizvodnja konzumne ribe,
(4) proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, i to:
1)    programu za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura;
2)    programu za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju.

Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom, ima:
•    fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
•    preduzetnik; pravno lice (privredno društvo i
•    zemljoradnička zadruga) i
•    srednja škola  (koja ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane).

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je dva miliona dinara, a za određene namene – izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i do pet miliona dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac), do 1. novembra 2014. godine.

Detalji