Fond Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji

Konkursi

Norveska kraljevina u Srbiji logoAMABASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U SRBIJI

Fond ambasade

Program je otvoren, a predlozi projekata primljeni nakon 1. avgusta  2013. će biti procenjeni u februaru 2014. godine.

Norveška ambasada u Beogradu nudi grant šeme ya razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Fond ambasade je dostupan tokom cele godine za različite aplikante i inicijative koje obično traju do godinu dana u iznosu do 750.000 NOK (oko 100.000 evra).

Molimo vas da konsultujete smernice za informacije o prioritetnim oblastima, ciljnim grupama, kriterijumima alokacije donacija, rokovima i zahtevima i korišćenju odgovarajućih formulara. Smernice se menjaju s vremena na vreme, stoga vas molimo da pročitate poslednju verziju pre apliciranja.

Ukoliko se vaš projekat odnosi na širi razvoj i izgradnju kapaciteta civilnih društava u Srbiji, ambasada nudi poseban program podrške koji se zove „Jačanje vivilnih društava u Srbiji“. Kliknite ovde za više informacija o ovom programu.

Detaljnije

zp8497586rq