Javni poziv za učešće u programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji

Konkursi

vip logoFOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP

Javni poziv za učešće u programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje Javni poziv za učešće u Programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine, u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju – JICA.

Zadatak programa koji vodi VIP fond je da japanski konsultant pruži tehničko-konsultantsku pomoć odabranim privrednim društvima, u nekoj od sledećih oblasti:
•    Sistem kvaliteta i kontrole kvaliteta
•    Poboljšanje i uvođenje inovacija u radne procese
•    Povećanje kvaliteta proizvoda
•    Smanjenje troškova proizvodnje
•    Priprema i poboljšanje strategije izvoza

Pravo na učešće u programu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. Da imaju minimum 30 zaposlenih i angažovanih lica u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave
  2. Da su pozitivno poslovali u prethodne tri godine, u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (podrazumeva oblast 10. u Klasifikaciji delatnosti)
  3. Da imaju većinsko domaće vlasništvo i sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine
  4. Da nemaju neizmirenih obaveza prema Republici Srbiji
  5. Da imaju godišnji promet ne manji od 100.000.000 dinara
  6. Da ostvaruju izvoz veći od 100.000 evra na godišnjem nivou
  7. Da imaju jasnu strategiju izvoza i politiku kvaliteta, koje treba detaljno opisati u Prijavi

Rok za podnošenje prijave je 02. oktobar 2013. godine u 16 časova

Detaljnije