Sufinansiranje projekata civilnih organizacija iz sredstava Komisije za društvene delatnosti u okviru Mesne zajednice Kanjiža

Konkursi

manifestationMESNA ZAJEDNICA KANJIŽA

Konkurs za dodelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekata civilnih organizacija iz sredstava Komisije za društvene delatnosti u okviru Mesne zajednice Kanjiža

Iznos za dodelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekata civilnih organizacija iz sredstava Komisije za društvene delatnosti je: 1.050.000,00 dinara.

Cilj konkursa je:
Sufinansiranje  tradicionalnih programa civilnih organizacija sa sedištem u Kanjiži, čije je programe i manifestacije Mesna zajednica Kanjiža tradicionalno podržavao u proteklim godinama.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju:
Civilne organizacije i udruženja (sport, kultura, ostalo) sa područja Mesne zajednice Kanjiža.

Rok za  predaju prijava: 11. jul 2013. godine /četvrtak/ 12.00 časova.

Popunjen formular sa potrebnim dokumentima  (prilog: 1, 2, 3)  predaje se u prostorijama Mesne zajednice Kanjiža (Kanjiža, Karađorđeva br.17 ) do 11. jula 2013. godine (četvrtak) do 12.00 časova.

Nekompletne i neblagovremeno dostavljene konkursne prijave komisija neće uzeti na razmatranje, kao ni konkursnu dokumentaciju onih organizacija koje nisu dostavile izveštaj o utrošku namenskih sredstava za 2012. godinu.

Tel.: 024/ 874 012
e-mail: mzkanjiza@gmail.com

Obrazac za konkurs: preuzimanje

Link