Podrška neprofitnim organizacijama koje se bave radom sa decom

Konkursi

Global_Fund_for_Children-LOGOGLOBALNI FOND ZA DECU

Podrška neprofitnim organizacijama koje se bave radom sa decom

Pruža podršku lokalnim neprofitnim organizacijama koje sa bave radom sa decom koja su socijalno i materijalno ugrožena, uključujući decu ulice, decu radnike, AIDS siročiće, seksualne radike i druge ranjive i marginalizovane grupe. Projekti treba da budu inovativni, u smislu da se sa starim probelemima bore na nove načine, pokazujući kreativnost u programskikm strategijama i pristupu.

Konkursna procedura: najpre se šalje on-line koncept- nema vremenskog ograničenja (https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/letter-of-inquiry/), pa ako je prihvaćen, šalje se kompletan projekat.

https://www.globalfundforchildren.org/

zp8497586rq