„Dan otvorenih vrata za Kipar“

Vesti

18. decembar 2012. godine, 10:00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje

U cilju pospešivanja razvoja ekonomskih odnosa izmedju Srbije i Kipra, uz podršku Poslovne asocijacije „Kipar – Srbija“ Privredna komora Srbije organizuje „Dan otvorenih vrata za Kipar”.

Cilj dogadjaja je promovisanje i olakšavanje uspostavljanja poslovnih veza i saradnje izmedju zainteresovanih srpskih i kiparskih kompanija, kao i generisanje ideja za saradnju u budućnosti. Predstavnici privrednih društava i preduzetnici, koji već saradjuju ili planiraju da uspostave poslovne veze sa kiparskim privrednicima, imaće priliku da direktno razgovaraju sa članovima Poslovne asocijacije „Kipar – Srbija“, koju čine kiparske kompanije aktivne u Srbiji.

Spisak članova Asocijacije nalazi se u prilogu. Potrebno je da srpski privrednici u prijavi naznače sa kojim kiparskim kompanijama su zainteresovani za saradnjz,

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti do 11. decembra 2012. godine na e-mail adresu: danica.milovanovic@pks.rs ili faks 011/ 3248-060.

Za sva organizaciona pitanja, možete kontaktirati Danicu Milovanović, samostalnog savetnika u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom, putem telefona: 011/ 3300-929.

Program, prijava, spisak kiparskih predstavnika