Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Konkursi

USAID

Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za 2012. godinu – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Naslov programa: Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za 2012. godinu – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Donator / institucija koja je objavila poziv: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID Business Enabling Project)

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Svrha ovog poziva je da prikupi pisma zainteresovanosti i aplikacije od kvalifikovanih, pravno registrovanih, neprofitnih, profitnih i nevladinih organizacija iz Srbije u cilju finansiranja inovativnih pristupa koji doprinose daljoj realizaciji ciljeva USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID Business Enabling Project) na teritoriji Republike Srbije u sledećim oblastima:

Zakonodavstvo i uprava u oblasti privrede i preduzetništva u Srbiji
•    Unapređenje trgovinskih zakona i poslovnog zakonodavstva uključujući i podizanje efikasnosti vladinih tela koja implementiraju te zakone i regulative
•    Podrška efektivnim partnerstvima između malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) i Vlade Republike Srbije (Vlada RS) u razvoju i implementaciji regulatornih reformi
•    Vođenje dijaloga između Vlade RS i MSPP na temu regulatornih reformi i aktivnosti sa dalekosežnim efektima
•    Unapređenje regulatornog procesa revizije i procesa procene regulatornog uticaja
•    Unapređenje konkurentne politike Vlade RS i kapaciteta za implementaciju te politike
•    Unapređenje standarda korporativnog upravljanja, politika i regulativa.

Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama u Srbiji
•    Unapređenje procesa budžetiranja, analize fiskalne politike i efikasnosti upravljanja finansijama Vlade RS
•    Unapređenje upravljanja javnim dugom i uslova za finansiranje od strane Vlade
•    Unapređenje makroekonomske politike i strategije.

Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
•    Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
•    Povećanje raspoloživog kapitala za MSPP kroz kreiranje zakonodavnog okvira  za nebankarske finansijske institucije
•    Ojačavanje integriteta tržišta kapitala kroz obezbeđenje poštovanja zakona o bezbednosti hartija od vrednosti od strane emitera i brokera
•    Poboljšanje pristupa Vlade finansijskim sredstvima kroz razvoj dugoročnog, likvidnod tržišta javnog duga
•    Ojačavanje javno-privatnog dijaloga na temu finansijskog sektora i njegove uloge u ekonomskom razvoju.

Aplikanti: Pravno registrovane neprofitne, profitne i nevladine (NVO) organizacije sa teritorije Republike Srbije

Finansiranje: od 500.000 do 3.000.000 RSD

Trajanje projekta: 8 meseci

Rok za prijavu: 20. decembar 2012. godine

Kontakt osoba – Jasmina Debeljak Maljković: grants@bep.rs

Link