Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih za severnobanatski okrug

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za severnobanatski okrug, Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

•    motivišete i druge mlade, stvarate uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
•    učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme
i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
•    promovišete solidarnost i humanost
•    promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
•    promovišete zdrave i bezbedne stilove života
•    učestvujete u akcijama zaštite životne sredine.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu, a udruženja mladih moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, do trenutka podnošenja konačnog predloga projekta nakon realizovane obuke. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog prijavnog formulara do 11. maja 2012. godine na email: nooactive@yahoo.com, ili poštom na sledeću adresu: Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“, Maršala Tita br. 2, Čoka 23320, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za severnobanatski okrug: www.active.org.rs  ili  na omladinskom Internet portalu: www.zamislizivot.org, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Nezavisnoj Omladinskoj Organizaciji „ACTIVE“ iz Čoke putem elektronske pošte na email: nooactive@yahoo.com ili telefonom na broj: 0693111993.

Prijavi se na konkurs koji traje od 11. aprila do 11. maja 2012. godine!

Link