Nagradni konkurs

Konkursi

FOND MESTA U SRCU

Nagradni konkurs

Fond Mesta u srcu, šesti put dodeljuje nagradu organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama koje su u 2010. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.
I ove godine, uz podršku i u saradnji sa TACSO Srbija – EU kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva biće dodeljena nagrada za najbolje lokalno partnerstvo.

Nagrada ima za cilj promovisanje i podsticanje razvoja održivih partnerstva između civilnog i javnog i privatnog sektora.

Na konkurs se mogu u obe kategorije prijaviti organizacije civilnog društva/udruženja građana ili neformalne grupe koje su nosioci projekta i koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovana u 2010. godini
2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (opština, grad, ulica, MZ, selo)
3. Bavi se problemom koji je zajednički za veći broj ljudi u zajednici
4. Donosi promenu za veći broj ljudi u toj zajednici
5. Uključuje građane u realizaciju (kao i volonterski angažman ljudi iz zajednice)
6. Uključuje na različite načine aktere u zajednici (javni i privatni/poslovni sektor).
Za nagradu za najbolje partnerstvo dodatan kriterijum:
7. Razvija partnerstvo sa javnim i privatnim/poslovnim sektorom

Konkurs je otvoren do četvrtka, 22. septembra 2011. godine.

Objavu konkursa možete preuzeti: ovde.

Obaveštenje i prijavu za konkurs možete preuzeti na stranicama:
www.mestausrcu.org/obrasci.html

Komisiju za dodelu nagrade čine istaknuti predstavnici/ce civilnog društva, državnih institucija i poslovnog sektora.
Na svečanosti u oktobru 2011. godine, najbolji projekti/inicijative biće javno promovisane i nagrađene.

Prijave slati na elektronsu adresu: office@mestausrcu.org, tel/fax: 011/3288-723

Link