Konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

Konkursi

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE

Konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

za period od jula 2010. do jula 2011. godine u sledećim kategorijama:

1.    Turistička organizacija;
2.    Specijalni događaj u funkciji promocije turizma (manifestacija, sajam, kongres, izložba);
3.    Ugostiteljski objekat (za smeštaj ili za pružanje usluga ishrane i pića);
4.    Seosko turističko domaćinstvo;
5.    Vinski podrum;
6.    Turistička agencija;
7.    Predstavljanje Srbije kao turističke destinacije, preko elektronskih i štampanih medija (film, publikacija, internet stranica, emisija, reportaža ili časopis);
8.    Suvenir
9.    Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga

Predloge za nagradu dostavljaju pravna i fizička lica, u pisanoj formi, do 25. avgusta 2011. godine. Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi se mogu dostaviti Turističkoj organizaciji Srbije na sledeći način:
–         lično – dostavom na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat;
–         poštom – poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;
–         faksom: 011 26 26 767
–         ili na e-mail adresu: office@serbia.travel

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.