„Hjundai” u Kanjiži gradi solarnu elektranu

Vesti

Opština Kanjiža se priprema da prva u Vojvodini i među prvima u Srbiji dobije elektrane sa proizvodnjom ekološki čiste energije, jer pored planova za izgradnju vetro-parka za šta se već preduzeti konkretni koraci, sa potencijalnim ulagačima se vode pregovori o izgradnji solarnog parka, čija bi prva etapa mogla da se završi već do početka 2012. godine.

Predsednik kanjiške opštine Mihalja Njilaša izjavio je da je u planu izgradnja solarne energane ukupne snage od pet megavata, a da su investitori za ovo jedinstveno ulaganje Kanjižu odabrali zbog toga što u ovom području ima sunačanih dana odgovarajućeg intenziteta i trajanja. Pored proizvodnje solarne energije u Kanjiži se posle izgradnje solarnog parka predviđa i osnivanje edukativnog centra za obrazovanje stručnjaka ovog profila.

Prema rečima Njilaša za realizovanje ovakve investicije značajan problem predstavlja to što država ivestitoru garantuje povoljnu cenu samo ukoliko on prethodno investira i izgradi energanu.
– Pod takvim uslovima nije lako naći investitora, ali je naša lokalna samouprava inicirala pregovore sa južnokorejskom kompanijom „Hjundai Hevi Industris“, kao i mađarskom firmom „Asianet“ o tome da se na teritoriji naše opštine, na odgovarajućoj lokaciji uskoro izgradi solarni park sa po pet blokova od po jednog megavata, odnosno proizvodnjom od ukupno pet megavata električne energije – kaže Njilaš.
On napominje da južnokorejska kompanija „Hjundai Hevi Industris” i njen ovlašćeni partner za Srednju i Istočnu Evropu mađarska firma „Asianet”, izražavaju spremnost da mogu da prihvate i tako nepovoljnije uslove, da država investitoru povoljnu cenu struje garantuje tek posle izgradnje solarne energane. Njilaš precizira da je investicija za izgradnju solarne energane vredna 11 miliona evra. Za budući solarni park u toku je izbor najpovoljnije lokacije koja treba da bude u blizini veće trafo stanice, potrebna je površina zemljišta od 15 hektara.

Opština Kanjiža nastoji da povoljnu lokaicju obezebdi na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave, što bi predstavljalo pogodnost za opštinu.
M. Mitrović

Izvor: Dnevnik