Od 11. juna obavezna primena HACCP sistema bezbednosti hrane

Vesti

Od 11. juna proizvođači i trgovci hrane u Srbiji, prema Zakonu o bezbednosti hrane, moraće da primenjuju hasap (HACCP) sistem za bezbednost hrane.

Ta obaveza se ne odnosi samo na primarne proizvođače hrane u Srbiji.

HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point, što u prevodu znači analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke.

HACCP sistem podrazumeva funkcionisanje i poslovanje u skladu sa principima dobre higijensko-proizvođačke prakse, kao načina za obezbeđenje sigurnog i bezbednog proizvoda.

Zakon o bezbednosti hrane je donet 2009. godine i obavezuje sve učesnike u lancu proizvodnje, prerade i prometa hrane u Srbiji da od 11. juna 2011. godine uspostave, ali ne i da sertifikuju HACCP sistem.

Za neuvođenje HACCP sistema predviđene su kazne – pokretanje postupaka za privredni prestup za pravna lica, mere zabrane obavljanja delatnosti za privredna društva, dok je za preduzetnike predviđeno pokretanje postupka za prekršaj.