Italijanski privrednici potpisali ugovor sa banatskim opštinama o zastupanju pred evropskim fondovima

Vesti

Banatske opštine i preduzeće B.I.C d.o.o. čiji su osnivači pet italijanskih kompanija – članica Italijanske privredne komore iz Isernije (Isernia, Italia) potpisale su ugovor o zastupanju pred evropskim pretpristupnim i pristupnim fondovima. Uz podršku ovih kompanija, opštine će lakše dolaziti do bespovratnih finansijskih sredstava za razvoj lokalne infrastrukture.

Gradonačelnici i predsednici pet banatskih opština potpisali su u Beogradu ugovor o saradnji sa preduzećem B.I.C. d.o.o. (Building Investment Construction d.o.o.), čiji su osnivači kompanije članice Italijanske privredne komore iz Isernije (oblast u Italiji). Saradnja podrazumeva zastupanje opština pred evropskim fondovima radi dobijanja bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata.

Ugovor su potpisali Elviro Ici, predsednik kompanije B.I.C. d.o.o., i predsednici opština Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac, Senta i Kanjiža.

U skladu sa potrebama svake opštine, kompanija B.I.C. d.o.o. će konkurisati za projekte iz oblasti ekologije i životne sredine, obnovljivih izvora energije, javnih infrastrukturnih radova, poljoprivrede, turizma i usluga – za koje će novac biti obezbeđen iz pretpristupnih i pristupnih fondova Evropske unije.

Cilj ovakve saradnje je privredni i društveni razvoj lokalne zajednice kao i podsticanje održivog ekološkog razvoja i otvaranje novih radnih mesta.

„Evropski fondovi planiraju značajna finansijska sredstva upravo za balkanske zemlje, jer one imaju ili će uskoro steći status kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji. Kompanija B.I.C. d.o.o. raspolaže iskustvom i tehničkim znanjem, i spremna je da uloži vlastite resurse u turistički, energetski i građevinski sektor na ovom tržištu“, kazao je Elviro Ici, predsednik kompanije B.I.C. d.o.o.

Kompanija B.I.C. d.o.o. je mreža preduzeća i stručnjaka koja pruža konsultantske usluge javnim, privatnim preduzećima i opštinama u svim fazama izrade projekta, od planiranja, preko izrade do učestvovanja na evropskim tenderima za dobijanje finansijskih sredstava.

Na taj način, preduzeće B.I.C. d.o.o. će promovisati ove banatske opštine kod stranih investitora i podsticati ih ih da svoj kapital ulažu u srpsku privredu.
U narednom periodu planirano je proširenje saradnje i sa ostalim opštinama u celoj Srbiji.

Preduzeće BUILDING INVESTMENT CONSTRUCTION (B.I.C.) d.o.o. sa sedištem u Beogradu okuplja pet građevinskih kompanija, članica Italijanske privredne komore iz oblasti Isernija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u oblasti ekologije i životne sredine, obnovljivih izvora energije, javnih infrastrukturnih radova, poljoprivrede, turizma i usluga.

Preduzeće EMME C. Costruzioni srl je kompanija sa dvadesetogodišnjih iskustvom u građevinarstvu, kako u javnim, tako i u privatnim projektima. U poslednje vreme kompanija se specijalizovala za izgradnju fabrika iz obnovljivih izvora energije. Najznačajniji projekti: izgradnja i održavanje vetrogeneratora u italijanskim regijama Kaserta i Isernija, izgradnja deponije za čvrsti otpad u regiji Toskana.

Preduzeće Buono Antonio srl bavi se izgradnjom objekata, te restrukturiranjem i restauracijom kulturnih i ambijentalih dobara pod zaštitom. Najznačajniji projekti: Unapređenje i primena bezbednosnih mera protiv zemljotresa u školama, crkvama, javnim mestima u regiji Isernija

Preduzeće Società Cooperativa Edile Molisana a.r.l. se bavi izvođenjem javnih radova, izgradnjom puteva, ulica, mostova, hidraulike, vodovoda i kanalizacije, izgradnjom i održavanjem sanitarnih i sistema za preradu otpadnih voda. Najznačajniji projekti: Izgradnja, održavanje i proširenje vodovoda i kanalizacije u regiama Rima i Isernije.

Preduzeće B&B appalti je među vodećim građevinskim kompanijama u italijanskoj regiji Molise sa referencama u izgradnji velikih stambenih i poslovnih kompleksa. Najznačajniji projekti: Izgradnja rezidencijalnih i poslovnih kompleksa u Rimu i regiji Molise vrednih više od 20 miliona evra.

Preduzeće Macroazienda više od dvadeset godina pruža usluge iz oblasti unapređenja menadžmenta, finansijskog planiranja i organizacije u firmama, kao i iz oblasti dobijanja domaćih i međunarodnih sertifikata u proizvodnji. Sertifikat ISO 9001 za komunalne usluge, sertifikat ISO 14001 / EMAS za delatnosti sa uticajem na životnu sredinu, priprema za dobijanje sertifikata za usluge koje se tiču životne sredine.