Uplata pazara sedmično, ušteda 40 mil EUR za privredu

Vesti

Izmena Zakona o platnom prometu važi od maja

Privrednici će uskoro pazar uplaćivati sedmično, a ne kao dosad svakog dana, čime će uštedeti oko 40 mil EUR na godišnjem nivou. Novo pravilo rezultat je izmena Zakona o platnom prometu, koje privrednici traže još od 2008. godine, a trebalo bi da važi od maja.

Sedmično uplaćivanje pazara jedna je od 212 preporuka „Sveobuhvatne reforme propisa“, akcije pokrenute još 2008. godine, zamišljene kao ukidanje nepotrebnih administrativnih procedura koje bi olakšale poslovanje firmi i donele uštede do 200 mil EUR na godišnjem nivou. Vlada Srbije je podržala ovu reformu, ali je dosad usvojeno manje od polovine preporuka.

Prema novim odredbama Zakona o platnom prometu, koji je od pre nekoliko dana u skupštinskoj proceduri, propisano je da su pravna i fizička lica dužna da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate kod banke najkasnije u roku od sedam radnih dana, a ne, kao dosad, istog dana ili najkasnije narednog radnog dana.

– Radi uštede vremena zbog svakodnevnog odlaska u banku zbog uplate dnevnog pazara, kao i smanjenja troškova privrednih subjekata i preduzetnika, obaveza svakodnevne uplate pazara zamenjuje se obavezom pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate kod banke najkasnije u roku od sedam radnih dana – navode u Ministarstvu finansija.

Imajući u vidu posebnost položaja ovlašćenih menjača, u Ministarstvu navode da je utvrđeno da se na lica koja imaju ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje menjačkih poslova neće odnositi ova obaveza, već će Narodna banka Srbije propisati koji iznos dinara primljenih u gotovom su ova lica dužna da uplate kod banke, i u kom roku.