Rok za predaju finansijskih izveštaja u APR do 28. februara

Vesti

Redovne godišnje finansijske izveštaje za 2010. godinu pravna lica i preduzetnici treba da dostave Agenciji za privredne registre (APR) do 28. februara, saopštila je danas APR.

– Redovne godišnje finansijske izveštaje treba da dostave sva pravna lica i preduzetnici koji svoje knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva,a ima ih između 160.000 i 170.000 – rekla je na konferenciji za novinare registratorka u APR Ružica Stamenković.

Kako je istakla, „preliminarna obrada će biti završena u maju, kada će APR objaviti finansijske izveštaje za obveznike revizije, a za sve ostale biće objavljen set podataka, dok će konačni finansijski izveštaja za 2010. biti dostupan u oktobru 2011. godine, nakon što se uradi revizija i eventualne korekcije“.

Stamenkovićeva je preporučila da se izveštaji sastavljaju primenom aplikacije agencije koji je dostupan na sajtu APR (www.apr.gov.rs), jer je tada usluga obrade i registracije besplatna.

– Od ove godine finansijski izveštaji se ne dostavljaju na CD-u, već preko Interneta – rekla je ona, ali je istakla da se finansijski izveštaj mora poslati i u papirnoj forni.

Obrada finansijskih izveštaja trajaće oko dva meseca, a potpuna komunikacija sa korisnicima ostvarivaće se preko sajta agencije gde se u svakom trenutku može videti u kom je stepenu obrade finansijski izveštaj određenog preduzeća.

Prošle godine primljeno je 155.000 finansijskih izveštaja, od čega je 60.000 imalo nedoslednosti formalne ili računske prirode, a od toga 10.000 je ostalo neobrađeno, jer pravna lica nikada nisu reagovala na obaveštenja da pošalju dopune, rekla je
Stamenkovićeva.

Kako je istakla, APR je u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, prošle godine podnela oko 2.000 prijava protiv onih koji nisu dostavili finansijske izveštaje za 2009. godine, a koji su imali promet veći od 400.000 dinara. Sudski postupci su u toku.

Kazne za privredni prestup za pravna lica izbnose od 100.000 do tri miliona dinara, a za odgovorno lice od 5.000 do 150.000, a za prekršaje preduzetnika od 5.000 do 500.000 dinara.