Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA’

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

U okviru realizacije projekta “Biomass and Geothermal capacity and barriers assessment in Serbia”, koji finansira Republika Češka,  a implementira Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO),    Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike objavljuje:

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

Cilj poziva je pružanje pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP) u cilju izrade prethodne studije izvodljivosti (pre-feasibility  study) projekata  smanjenja korišćenja fosilnih goriva upotrebom obnovljivih izvora energije (biomase i geotermalne energije) i sagledavanja mogućih investicionih barijera.

Pozivaju se zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP), da prijavu i  dokumentaciju dostave na srpskom jeziku na adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Za: mr Slobodana Cvetkovića, (slobodan.cvetkovic@ekoplan.gov.rs,)
Telefon./011 3132572, 3132575
Sa naznakom: OIE- (UNIDO)
Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  možete preuzeti ovde. Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  na engleskom jeziku možete preuzetiovde.

Rok za podnošenje prijava je do 7.3.2011.

Link

Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program “Politika Evropske unije u oblasti životne sredine”. Program se izvodi u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 7. februara 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije koja su zadužena za životnu sredinu. Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.

Program “Politika Evropske unije u oblasti životne sredine” realizovaće se u dva navrata, od 7. do 11. marta i od 4. do 8. aprila 2011. godine, za 60 polaznika. Nakon realizovanog modula u Beogradu, za polaznike koji budu ispunili sve obaveze predviđene programom biće organizovana studijska poseta institucijama EU u Briselu.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i  ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Molim Vas da obavezno pogledate opis projekta u prilogu i prijavnu dokumentaciju i pozivamo da podržite učešće zainteresovanih predstavnica i predstavnika Vaše institucije/opštine.

Sve dodatne informacije o obuci možete preuzeti na sajtu  www.bos.rs/sa4eu2 ili ih dobiti  u Beogradskoj otvorenoj školi:
tel: 011 30 61 372,
fax: 011 36 13 112,
i-mejl: sa4eu@bos.rs

Link