Parcele otuđuje samo vlasnik

Vesti

Opštine će ubuduće imati mogućnost da izdaju u zakup ili prodaju parcele samo ako su pravo korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini konvertovale u vlasništvo. Prema predloženim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, i država će prodavati i izdavati zemljište u zakup, a taj posao će odrađivati Republička direkcija za imovinu. I to je novina predviđena izmenama i dopunama, o kojima bi uskoro trebalo da se izjasne Vlada i parlament.

U ovom trenutku veliki je broj vlasnika bespravno sazidanih objekata, koji moraju da sačekaju izmene Zakona o planiranju i izgradnji ne bi li obezbedili i poslednji papir za legalizaciju svojih zdanja. Jer, bez rešenog pitanja zemljišta porodične kuće ne mogu biti legalizovane. Upravo, oni koji su divlje gradili na državnom zemljištu moraće da sačekaju da izmene stupe na snagu i da se potom obrate Republičkog direkciji za imovinu da im odobri zakup ili kupovinu parcele. Naravno, prvo treba da se utvrdi zemljište za redovnu upotrebu, odnosno koliko je ari placa potrebno za funkcionisanje objekta.

– Sve ono što su do sada radili gradovi i opštine ubuduće će moći i država – kaže za „Novosti“ Aleksandra Damnjanović-Petrović, pomoćnik ministra za prostorno planiranje.

– Lokalne samouprave su do sada bile samo korisnik gradskog građevinskog zemljišta tako da sada imaju pravo na konverziju i to bez naknade. Tek kao vlasnici će moći da izdaju ili prodaju parcele. Sa druge strane, tamo gde je Republika vlasnik, a nema korisnika, zemljište će izdavati i prodavati Republička direkcija za imovinu i to je naš predlog – dodaje ona.