Cena rada 95 dinara

Država, poslodavci i sindikati postigli dogovor o najnižoj satnici za zaposlene Najniža cena rada će, kako „Novosti“ saznaju, ubuduće iznositi 95 dinara po satu. Ova odluka biće usvojena danas, pošto je konačno postignut dogovor između države, poslodavaca i sindikata. Time će minimalna plata biti uvećana za 800 dinara, pa će iznositi 16.500 dinara. Pregovori o […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini projekte za unapređenje rada lokalne uprave u oblasti podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja u jedinicama lokalne samouprave AP Vojvodine. […]

Nastavi

Sufinansiranje naučne saradnje između Srbije i Portugalije

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2011. – 2012. godine Predmet Javnog poziva je sufinansiranje uzajamnih poseta  istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju  u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučne i tehnološke saradnje. 1. Opšte odredbe Ministarstvo […]

Nastavi