Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Cilj konkursa je da se ohrabri ili olakša proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na regionalnim ili manjinskim jezicima. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje i/ili distribucije audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. . Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta., Najviši iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara. . Predlagači ne smeju konkurisati sa istim projektom kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture. Svaki predlagač može konkurisati sa jednim projektom.. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljen je 21.000.000,00 dinara, od čega je za informisanje romske nacionalne manjine i projekte/programe u okviru Dekade Roma namenjeno 5.000.000,00 dinara;

Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture i traje zaključno sa 19.04.2010.godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-899

Link