Konkurs bibliotekama

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs bibliotekama

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji u 2010. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti Republike Srbije.

Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkursu imaju programi/projekti koji ispunjavaju jedan ili više navedenih kriterijuma:

– doprinos zaštiti i korišćenju kulturnog nasleđa;

– doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju;

– kategorija kulturnog dobra;

– stepen ugroženosti kulturnog nasleđa;

– obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti;

– doprinos popularizaciji i promociji kulturnog nasleđa;

– doprinos saradnji i umrežavanju sa istorodnim i/ili raznorodnim ustanovama kulture, obrazovanja i/ili nauke;

– značaj za razvoj i unapređenje struke i postizanje novih naučnih rezultata;

– nastavak višegodišnjih programa/projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnim godinama/ fazama;

– publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja;

– doprinos primeni savremenih metoda, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– doprinos razvoju međunarodne saradnje u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– kvalitet i sadržajna inovativnost ponuđenog programa/projekta;

– značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja;

– doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladima;

– doprinos razvoju inkluzivnog društva;

– ostvarena podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju programa;

– obeležavanje značajnijih jubileja;

– procenat učešća drugih izvora finansiranja u realizaciji projekta.

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se U ČETIRI PRIMERKA na Obrascu za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji u 2010. godini, uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs

Rok: 31. januara 2010. godine.