Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju

how can i get my ex husband back GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku: kombajna, traktora i p how can i get my ex husband back riključnih poljoprivrednih mašina Pravo učešća […]

Nastavi

Razvoj sela

MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE Razvoj sela Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju things to say to your boyfriend to make him fall in love with you : 1) Fizičko lice […]

Nastavi

Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede Konkurs za izbor kompanija čiji će se nastup na 42. Sajmu privrede u Celju, subvencionisati iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu 1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji imaju poslovni […]

Nastavi