Najavljen konkurs za javne radove

Vesti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Najavljen konkurs za javne radove

U Izvršnom veću Vojvodine održana je konferencija za novinare posvećena predstojećem raspisivanju konkursa za organizovanje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju u 2008. godini. Konferenciji su prisustvovali pomoćnici pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, Spomenka Zelenović, Dušan Jovanović direktor Kancelarije za inkluziju Roma, Vesna Šijački direktor Zavoda za ravnopravnost polova i Siniša Nadbantić direktor novosadske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin rekao je da je cilj današnje konferencije predstavljanje programa ovog sekretarijata koji treba da doprinese da se u AP Vojvodini sprovedu javni radovi u sveobuhvatnijem vidu, sa što više učesnika i projekata, kako bi u narednom periodu posao dobilo što više nezaposlenih lica. Vasin je istakao odličnu saradnju sa Ministarstvom za ekonomski razvoj i regionalnu saradnju koje je ove godine namenilo 650 miliona dinara za realizaciju javnih radova na tertoriji Republike. Vasin je objasnio da je zapošljavanja u javnim radovima na određeno vreme, najduže do godinu dana, u zavisnosti od njihovog  trajanja. Obezbeđena su sredstva kojima će zaposlenima biti isplaćene zarade sa porezima i doprinosima, za troškove dolaska i odlaska sa posla, obezbeđenja bezbednosti, zaštite zdravlja i obuke lica koja će biti zaposlena. Ministarstvo će obezbediti sredstva od 10 posto troškova javnih radova.
Navedeni su kriterijumi koji će važiti prilikom odobravanja projekata. Vodiće se, pre svega, računa o kvalitetu i referencama programa, ciljevima  programa koji se odnose na zapošljavanje rizičnih grupa nezaposlenih (invalidi, žene, lica starija od 50 i mlađa od 30 godina, izbegla, raseljena i prognana lica, i nezaposleni iz romske populacije). Prioritet će imati oni programi u kojima će i lokalna zajednica preuzeti deo finansiranja troškova javnih radova.
Projekti će se, kao i do sada, odnositi na socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, razvoj i zaštitu životne sredine.
Izuzetno je širok dijapazon ustanova i institucija koje mogu konkurisati za javne radove. Pred Pokrajine i lokalnih samouprava, mogu konkurisati i javne ustanove, preduzeća, privredna društva, građani, zadruge, kompletan sektor privređivanja, objasnio je Miroslav Vasin. On je najavio i da će stručne službe Sekretariata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova pružiti pomoć učesnicima konkursa u izradi projekata.
Konkurs će biti objavljen u listu «Poslovi» tokom naredne nedelje.