Program ruralnog razvoja – potpisanje ugovora

Vesti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Program ruralnog razvoja – potpisanje ugovora

U Skupšini AP Vojvodine 28. novembra 2007. godine su potpisali ugovora za dodelu bespovratnih sredstava.

Programom ruralnog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu finansiraju se projekti koji će doprineti realizaciji sledećih razvojnih programa:

1.Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva i podsticanje na udruživanje. Ovim programom se podstiče edukacija i obuka mladih farmera za specifičnu poljoprivrednu proizvodnju ili prekvalifikaciju radi pronalaženja alternativnih prihoda. Pristiglo je ukupno 112 prijava. Odobrena su sredstva za 30 korisnika u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

2.Poboljšanje čuvanja i plasmana poljoprivrednih proizvoda – izgradnja hladnjača. Finansiranjem izgradnje i opremanja hladnjača za čuvanje poljoprivrednih proizvoda omogućava se plasman istih u toku čitave godine kao i unapređenje konkurentnosti poljoprivrednika radi zadovoljenja određenih potreba i standarda. Pristigla je ukupno 51 prijava. Odobrena su sredstva za 3 korisnika u iznosu od 45.000.000,00 dinara.

3.Čišćenje i uređenje seoskih smetlišta. U cilju poboljšanja kvaliteta života na ruralnom području, kao mera zaštite životne sredine i seoskih predela, finansiraće se program čišćenja i uređenja seoskih smetlišta. Pristiglo je ukupno 198 prijava. Odobrena su sredstva za 27 korisnika u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

4.Podsticanje za bavljenje seoskim turizmom i mogućnost povećanja zarada. U cilju podsticanja agro, eko, seoskog odnosno održivog turizma u najširem smislu finansiraće se obnova tradicionalnog seoskog domaćinstva u funkciji turizma, obnova salaša, izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata koji služe u svrhe turizma i nabavka opreme za bavljenje ruralnim turizmom. Ovim je omogućena diverzifikacija aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima ili u njihovom okruženju radi obezbeđivanja alternativnih prihoda. Pristigle su ukupno 294 prijave. Odobrena su sredstva za 50 korisnika u iznosu od 35.000.000,00 dinara.

Ukupno je dodeljeno 100.000.000,00 dinara za 110 korisnika.