Četvrta tranša kratkoročnih kredita

Vesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ČETVRTA TRANŠA KRATKOROČNIH KREDITA ZA POLJOPRIVREDU U UTORAK 27. NOVEMBRA
Na osnovu ugovora, sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o administriranju kredita namenjenih poljoprivredi, 12 banaka u Srbiji će u utorak 27.novembra 2007. u 9 časova početi prijem zahteva za četvrtu tranšu kratkoročnih kredita u ukupnom iznosu od 500 000 000 dinara.
Reč je o kratkoročnim kreditima sa rokom otplate od 12 meseci, godišnjom kamatom od 6% I bez valutne klauzule.
Zahteve za kredite će primati ekspoziture sledećih banaka širom Srbije:

– Hipo alpe adria banka,
– Čačanska banka,
– Eurobank EFG štedionica,
– NLB Kontinental banka,
– Agrobanka,
– Panonska banka,
– Komercijalna banka,
– Univerzal banka,
– Volksbanka,
– Vojvođanska banka,
– Kredi banka i
– Metals banka.