Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži

OPŠTINA KANJIŽA, ICR SUSEDSKI PROGRAM: Revitalizacija mrtvaja reke Tisa, Konferencija I Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži U okviru projekta “Povećanje ekološkog potencijala pograničnih mrtvaja reke Tise“,Broj ugovora: 06SER02/02/007 finansiranog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju u okviru SUSEDSKOG PROGRAMA, održavana je prva konferencija o toku projekta i važnosti revitalizacije mrtvaja. […]

Nastavi