Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2022. godini

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2022. godini Pravo učešća imaju: JLS Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 2.000.000,00 dinara Sopstveno učešće: da Rok za podnošenje prijava: 06.04.2022. Kontakt: +381 11 3640 331, dragana.zuric@mgsi.gov.rs Link: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-iz-budzheta-republike-srbije-za-3

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti održivog urbanog razvoja u 2021. godini na teritoriji Republike Srbije

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti održivog urbanog razvoja u 2021. godini na teritoriji Republike Srbije   1. CILJ JAVNOG KONKURSA Cilj javnog konkursa jeste realizacije projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, afirmaciji i unapređenju aktivnosti u oblasti održivog urbaog razvoja, a koja […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje planskih dokumenata JLS

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta RS u 2021. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata JLS na teritoriji RS, i to: – prostornog plana JLS, – PDR za naseljeno mesto koje je sedište JLS, – PDR za linijske infrastrukturne objekte Cilj/namena konkursa/javnog poziva: Stvaranje planskog osnova, podsticanje planskog uređenja […]

Nastavi