Opština Kanjiža

TOTOVO SELO

Totovo Selo je naselje u okviru opštine Kanjiža na 30km južno od granice sa Mađarskom a 12km zapadno od reke Tise. Iako nema glavnih puteva koji prolaze kroz ovo selo ipak lokalnim putevima vrlo je lako i brzo moguće doći do Kanjiže 20km, Senta 20km, i Tompa-Kelebija granični prelaz na 48km, a na 20km je i E5 autoput.

Totovo Selo se prostire na 4.5 km 2 ravničarskog predela. Stanovništvo je skoro potpuno mađarske nacionalnosti a broji 745 ljudi.

Mali broj ulica su dugacke, prave i paralelne, 10-15m široke, i često asfaltirane sa odličnim pristupom raznolikim ritskim poljima koji su ukupno 950 hektara privatne svojine.

Naselje je osnovano krajem XIX. i početkom XX veka od strane Tót Józsefa koji je podelivši svoju imovinu svojim nadničarima i radnicima darovao 72 kuće, bez ikakve nadoknade.

Betonski trotoari pokrivaju 98% puteva, strujna i vodovodna mreža su kompletne, isti slučaj je i sa telefonskom mrežom a postoji mogućnost bežicnog interneta, jedino se još kanalizaciona mreža obnavlja.

Totovo selo ima 2 odeljenja zabavišta, niže razrede osnovne škole. Funkcioniše dom zdravlja, lokalna uprava, pošta, crkva i mnoga njena udruženja itd. Aktivno radi Logos štamparija, Mlin David, PM Radio kao i STR Unimarket i drugi. Treba spomenuti i postojanje Doma kulture, i mnoge svečane priredbe organizovane tokom cele godine.

Mogućnosti ulaganja su brojne, od mini fabrike za preradu mleka TÓTHTEJ, preko ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, do izgradnje mesnih Internet i TV sistema i prerade otpadnih voda…

Totovo Selo je pobratimljena sa sledecim naseljima: Rábatóthfalu, Jászszentlászló (Mađarska), Gyergyócsomafalva (Rumunija) i Kisújfalu (Slovacka)