Opština Kanjiža

ADORJAN

Teritoriju Adorjana zaokviruju sa severa kanjiški „jaraš“ i Trešnjevac a sa juga opština Senta. Sa Kanjižom i Sentom povezuje je glavni put. Od 1963. godine pod okriljem opštinskih vlasti ovo naselje povezano je u strujnu mrežu a 4 godine kasnije naselje dobija i vodu. 1858. izgrađena je Rimokatolička crkva. Od 1980. ovo naselje dobija i digitalnu telefonsku centralu, pošta radi svaki dan, 1991. godine gas je uveden u svaku ulicu. Od 1978 Adorijan ima i svoj Dom Kulture a Dom Zdravlja radi 3 dana nedeljno. Samo su glavne ulice asfaltirane a sve ulice imaju asfaltiran trotoar.

Od 2000 hektara obradivog zemljišta, 1500 hektara je u privatnoj svojini dok je ostatak u vlasništvu šumske i zemljoradničke zadruge. Pored zemljoradničke zadruge u naselju su aktivne i dve stanice za otkup mleka, jedna firma za otkup stoke i četiri prodavnice. 430 domova u naselju uglavnom je poljoprivredno orijentisano, mađarsko stanovništvo zajedno sa 25% romskog stanovništva koje uglavnom živi od socijalnih primanja i dnevnica. Moguce je obrazovanje dece u prve četiri godine osnovne škole, dok su najmlada deca u zabavištu podeljena u dve grupe.

Pet godina Adorjan je pobratimljen sa Adorjánháza (Veszprém megye, HU), a planirano je uspostavljanje saradnje sa Balotaszállás (Kiskun megye, HU).