Opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA – GRAD KANJIŽA

Sam grad Kanjiža ima 10.193 stanovnika i centar je istoimene opštine. Naziv Kanjiža slovenskog je porekla i potiče od reči knez, knežev ali ne postoje pouzdani podaci o tome.

Istorija: Osnivanje naselja na ovom mestu bilo je pogodno zbog blizine bogate reke Tise, kao i ukrštanja važnih prolaza prema severu i jugu. Po nekim starim dokumentima Kanjiža je u davnoj prošlosti bila kraljevski posed a kasnije je za vreme Tatara i Turaka potpuno sravnjena sa zemljom a na njenom mestu izgrađen je zemljani zamak. Po oslobođenju od Turaka, Kanjiža postaje deo odbrambenog graničnog područja a 1751. prelazi u oblast Korona Tise kada ovo naselje napušta veliki broj Srba i prelazi u Banat tj. Rusiju. Od 1753. Mađari naseljavaju ovo područje a ukazom 1773. godine njihova prava izjednačavaju se sa Srbima. Sledećih vek i po gradić doživljava veliki razvoj, kako poljoprivredni tako i po broju naselja (Adorjan, Totovo Selo, Trešnjevac..) i stanovništva. Razvoj zaustavlja Mađarska revolucija i borba za oslobodenje kada 1849. godine u dva navrata gori ceo grad a opstaje samo 110 kuća. Sledi još brži razvoj, a 1912. izgradnja nove Gradske kuće, banje, nove crkve Svetog Pavla, obnovljena je i velika crkva, a i Pravoslavna crkva (1700) tada dobija današnji izgled. Posle I Svetskog Rata nova vlast naseljava Kanjižu južnoslovenskim stanovništvom, osnivaju su naselja Velebit i Vojvoda Zimonjić, a planiraju se i druga. Šezdesetih godina pocinje razvoj zemljoradnje i privrede, počinje potraga za naftom, razvija se mreža puteva, izgrađen je novi most iznad Tise, a prekida se železnički saobraćaj sa Suboticom i Sentom (danas je ponovo aktivan prema Subotici). Posle velike poplave 1970. povećan je nivo zaštite od poplava i to izgradnjom visoke dolme na obali Tise. Značajan je napredak i u građevinskoj industriji, izgrađen je kompleks uz banju, povećana je efikasnost zemljoradnje, stočarstva i živinarstva.

U Kanjiži je osnovano jedno od prvih zabavišta u Vojvodini, razvijeno je osnovno obrazovanje, 1965. godine osnovana je i Poljoprivredna škola. 1840. godine Kanjiža ima pozorište, a danas grad ima biblioteku, Kulturno Obrazovno Društvo Cnesa, SAKUD Sveti Sava, druga kulturna udruženja, muzičku školu, a u toku je izgradnja novog pozorišta. Značajna su i sportska dostignuća kao i razne manifestacije od svetskog glasa: skoro pedesetogodošnja Kolonija Pisaca, Dani Jazz-a, Atletski i plivački maraton itd. Što se tice medija tu su Nove Kanjiške Novine, Orbis, Kablovska lokalna televizija kao i radio Panda.