Konkurs udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) radi […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2012. godini Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov  u 2012 godini. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će […]

Nastavi