Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i […]

Nastavi