Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju igranih filmova koji doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine finansijski sredstvima u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji:

  • doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine predstavljaju vrhunski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva u Vojvodini;
  • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
  • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
  • kreativno primenjivanje  novih tehnologija, alternativnih smerova i istraživanja u oblasti filmske umetnosti;
  • doprinose obeležavanju značajnih jubileja;
  • imaju obezbeđenu podršku sufinansiranja i drugih izvora i subjekata u realizaciji projekta.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2. Producent može da prijavi najviše jedan igrani   film .

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za sufinansiranje igranih filmova u AP Vojvodini za 2010. godinu Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija.

Navedena prijava sastavni je deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za  kulturu, ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara  2010. godine

Link